Alla vill ha nattvandrare, men ingen vill vara det, utom en del som tar med sig järnrör och sådana saker – och det vill vi inte ha, Soldiers of Odin och sådana, säger Michael Wallin.

Vad händer om några börjar nattvandra beväpnade med något i Nässjö?

Då blir det katastrof! Det vore ett misslyckande för hela civilsamhället, för polisen, för politiker.

Michael Wallin är själv politiker, för Miljöpartiet, alltså i opposition, inte i regeringsställning i kommunen.

Vi har både från Nattvandrarna och som politiker stridit i många år för att fältassistenter återinförs, säger han.

Det var en katastrof att man tog bort dem och det får man skörda nu!

Nattvandrarna har kontaktat varje föräldraråd och bett att få informera på föräldramöten.

En gång om året har vi fått komma ut till någon klass, i hela kommunen.

Där lyssnar föräldrar, men få vill ställa upp och vandra. De har sina skäl. Någon signalerar att senare, när de egna barnen blivit några år äldre, då ska de göra det.

Det är en fördel om det är både invandrarföräldrar och som vi säger svenska föräldrar med. Vi har ett par invandrarföräldrar, men behöver fler, då blir det lättare. Man är olycksfallsförsäkrad som nattvandrare om man råkar ut för något, vilket aldrig har hänt mig under de 13 år jag har nattvandrat.

Information finns på Nattvandrarnas hemsida. Man kan kontakta Peter ”Lunkan” Lundqvist, Uno Kenstam eller mig, säger Michael Wallin.

Nattvandrare blir man inte bara genom att anmäla sig:

Det krävs en introduktion. Vi har många spelregler att ta hänsyn till.

De polisanmälningar om ofredanden som vi rapporterat om nyligen gällde inte händelser på kvällstid. Både vad 13-åringen och en kvinna har anmält handlade om ofredanden på dagtid. Fältassistenter, menar Michael Wallin, kan jobba både dagtid och kvällstid.

Sedan är det inte okej att stationen är en otrygg miljö, det säljs narkotika där och det röks narkotika där. Någon måste sätta ner foten och säga att vi inte kan ha det på det viset.

Det är inte acceptabelt med situationen kring sporthallen och ungdomsgården Connection. Att stänga under sommaren är inte okej, säger han.