En torsdagseftermiddag i början av juni. I Sverigedemokraternas partilokal i Jönköping, sitter Nässjö MUF:s ordförande Emil Karlström.

Moderaten sitter där tillsammans med SDU:arna Pierre Ingesson och Sylvester Niklasson.

Det är lättare för oss yngre att prata, vi har inte lika mycket piska på oss, säger Sylvester Niklasson, kontaktperson för Ungsvenskarna SDU i Jönköpings län.

Tanken med mötet är att titta på regionalpolitiska förslag som kan vinna gehör hos båda, eller helst ännu fler, partier i regionfullmäktige.

 Vi vill visa att det går att ha förhandlingar utan att det blir kaos, säger Emil Karlström.

Enligt Sylvester Niklasson började det hela i april. Initiativet ska ha kommit från enskilda moderater i Jönköping.

 Det är många inom Moderaterna och Sverigedemokraterna som ser ett starkt samarbete efter valet, så att det blir ett mer konservativt styre i länet och inte så kaotiskt som nu, säger han.

Emil Karlström, som grundade MUF i Nässjö, kom med i nätverket i maj. Enligt honom är Moderaterna i Nässjö informerade om förhandlingarna men inte själva delaktiga.

 Jag kör med helt öppna kort. Det finns de som motsäger sig det jag gör och de som är positiva, säger han.

Enligt Sylvester Niklasson ingår fler moderatpolitiker i nätverket.

Det handlar om en förtroendevald politiker från Höglandet, ett kommunalråd i länet samt ytterligare en moderatpolitiker. Därtill ska en KDU:are med förtroendeuppdrag finnas med.

Men enligt Sylvester Niklasson stannar det inte vid borgerliga politiker – en SSU:are och en socialdemokratisk politiker ingår också i nätverket.

Det är mindre känsligt för Kristdemokraterna. Socialdemokraterna och SSU är svårast, de är mycket mer mot all form av samverkan med oss, säger Sylvester Niklasson.

Vet andra inom Socialdemokraterna om deras medverkan?

 De vet inte ens om varandra. Det handlar om att skydda sig från interna maktspel. Min analys är att det sker under bordet och att de får med sig sina vänner kring ett förslag, säger han.

Sylvester Niklasson säger att det även råder delade meningar om förhandlingarna i det egna partiet.

Det positiva är att politiker med tunga poster inte behöver röra i grytan själva, förhandlingarna kan ske någon annanstans. Det negativa är att partierna inte har full kontroll på förhandlingen.

Sylvester Niklasson berättar att personer i nätverket har positioner i regionfullmäktige och Jönköpings kommunfullmäktige.

Pierre Ingesson siktar på en plats i regionen vid nästa val då de också hoppas att fler politiker kommer in som kan vara redo att delta i förhandlingarna och hjälpa till att driva genom förslagen.

 Före valet kommer vi ha ett starkt hum om vilka kandidater som kommer med, vi är ju också med och sätter listorna.

Representanter från de fyra partierna har redan kunnat enas om ett förslag på en gemensam huvudman för barnhälsa och elevvård. Ansvaret ligger i dag på kommunerna men förslaget är att regionen ska få huvudansvar.

Ett halvår före valet kommer den gemensamma valplattformen att presenteras. Målet är att de förslagen på förväg ska ha en säkrad majoritet vilket Sylvester Niklasson menar leder till en stabilare politik på sikt.

Då vet vi på förhand att det inte blir några stora stridigheter och att besluten inte rivs upp igen efter nästa val, säger Sylvester Niklasson.

Att de väljer att berätta om detta i media beror enligt dem på att de vill locka fler politiskt aktiva till att ingå i nätverket. Långsiktigt hoppas de att initiativet leder till förhandlingar på högre nivå.

Om vi som ungdomsförbund, som är mer ideologiskt bundna än vad våra moderpartier är, kan förhandla om sakpolitik så borde även partierna kunna det, säger Sylvester Niklasson.