Exakt hur visselblåsarsystemet kan komma att se ut är inte färdigt ännu men principen med systemet är något som utskottet ser positivt på. Kommunchefens skrivelse lyfter flera fördelar med ett system där anställda inom kommunen och de kommunala bolagen får möjlighet att lyfta oegentligheter.

Relaterat till artikeln

"Den stora vinsten med att funktionen inrättas är att den säkerställer möjligheten att anonymt kunna anmäla och därmed få en oberoende utredning vid misstanke om allvarliga oegentligheter från tjänstemän i ledande ställning i Sävsjö kommun och dess helägda kommunala bolag."

Tjänsteskrivelsen anger att tanken i första hand är att man ska kunna anmäla allvarligare företeelser av förvaltningschefer, verkställande direktörer i de kommunala bolagen och högre chefer i den kommunala organisationen. Företeelserna bör ha fängelsestraff på straffskalan.

Relaterat till artikeln

Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD), säger att man är positiva till hela idén med systemet. Även om Moderaternas motion anger att det är kommunalt anställda som ska få möjlighet att använda funktionen öppnar han för att alla medborgare ska kunna anmäla oegentligheter.

Det är möjligt att visselblåsarsystemet även kan fungera som ett sätt som allmänt fungerar för att fånga upp missförhållanden, säger Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö kommun.

Foto Caj Källmalm

– Det är möjligt att det blir en allmän synpunktsfunktion också, det är inte klart ännu. Men det vore bra om vi på ett inte allt för kostsamt sätt kan få till ett sådant system. Det är inte många gånger vi känner att det hade varit ett bra system men det är en bra funktion om den finns.

Kommunchefen ser dock även en baksida med systemet och i tjänsteskrivelsen skriver han att den baksida som kan uppstå är att det kan "bidra till en kultur där anonyma angivelser mot ledande tjänstemän på något sätt uppmuntras och främjas".

Relaterat till artikeln

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska också ta beslut till motionen innan systemet kan införas.