Mannen bestred under förhandlingarna både den förlängda åtalstiden och skälen för häktning, men omhäktades likväl på samma skäl som tidigare. Tingsrätten bedömer annars att det finns en risk att mannen på fri fot skulle avvika, undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen eller fortsätta sin brottsliga verksamhet. Mannen är fortsatt ålagd restriktioner och nytt datum för då åtal senast ska vara väckt är nu istället om två veckor, fredagen den 13 september.

Relaterat till artikeln