Mannen ska, enligt åtalet, ha agerat på ett sådant sätt att kvinnan upplevde det som sexuellt ofredande. Händelsen ska ha inträffat på Resecentrum i Nässjö förra sommaren.

Enligt åtalet förnekar mannen att han begått det påstådda brottet. Vid den kommande rättegången i Eksjö tingsrätt kommer mannen att få berätta sin version av vad som hände den 15 augusti förra året. Även kvinnan som ska ha utsatts för det sexuella ofredandet ska förhöras då.

Under förhandlingen kommer fotografier och en övervakningsfilm att visas upp för rättens ledamöter.

Åklagaren har tidigare utfärdat ett strafföreläggande, i ärendet, med 40 dagsböter á 280 kronor. Den misstänkte mannen godkände dock inte böterna på sammanlagt 11 200 kronor varför åtal nu har väckts.