Den nya insamlingsaktiviteten som Lions club Eksjö har startat är för att samla in pengar till Barndiabetesfonden, där Lions är en stor bidragsgivare.

På torsdag kväll kommer marschaller placerade så att de bildar tre stora hjärtan på Stora torget att tändas. Nästa år kommer företag och privatpersoner kunna köpa en marschall eller ett helt hjärta för att bidra till insamlingen.

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Vid årets aktivitet kommer Lions club Eksjö att skänka 5 000 kronor till Barndiabetesfonden.