Det är Rune Solid från Liberalerna som har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I den vill han se en samverkan mellan föreningar, kyrkor, studieförbund, politiker och samhället i stort för att nyttja resurserna som finns.

— Vi har tidernas äldreboom är här, säger Rune Solid och talar om att gruppen människor över 80 år kommer att öka framöver.

För gamla och ensamma

En viktig framgångsfaktor, menar Solid, är möjligheten att röra på sig så länge det bara är möjligt och att då gärna tillsammans. Särskilt viktigt är det när det finns så många ensamhushåll.

Det finns fantastisk natur i kommunen, det blev Rune Solid varse när kommunens naturvårdshandläggare Janne Kolehmainen presenterade Vetlandas naturvårdsplan för kommunfullmäktige under hösten.

— Kommunen är rik på promenadstråk, både på asfalt och släta skogsvägar för korta och långa turer, men också stigar över stock och sten. Tänk om fullmäktiges politiker, tillsammans med projektledare, kunde vara vägvisare i dessa frågor, säger Rune Solid.

Han har fått besked av tekniska kontoret som sagt att det finns möjlighet att söka projektmedel för en projektanställning. En person som skulle inventera promenaderna som görs runt om i kommunerna. Denna information skulle kunna sammanställas och delges invånarna.

Skapar gemenskap

Rune Solid och hans hustru gick själva med i en promenadgrupp för tio år sedan och vet hur mycket en sådan betyder.

— Vi har skapat vänskap i gruppen, omsorg om varandra. När någon blivit sämre har vi fortsatt med omsorgen om varandra. Jag önskar att vi kan jaga ensamheten på flykt, säger Rune Solid.