Jag har själv växt upp i ett så kallat kommunägt ghetto, jag vet själv hur kvinnosynen är där. Den är under all kritik!

I turbulensen efter flera polisanmälningar om av grupper av pojkar eller unga män med utlandsbakgrund uttalar sig flera.

Men de pratar inte om kärnfrågan, om varför det är så här, säger Fadi Madiouaya.

Det är kvinnosynen och utanförskapet som är sjukdomen. Vi kan inte bara medicinera sjukdomen, vi måste ta tag i hur den uppstår.

Själv bodde han i Ryd, Linköping, tills han var 13, bland många kulturer. Han säger att han vet precis hur det är: man ser hur mamma behandlas, man ser hur systrar behandlas. Det är inte på ett sätt som stämmer överens med det svenska samhällets normer för att bemöta kvinnor, låter han förstå. Men pojkar växer upp med det.

Dessvärre har inte heller alla etniska svenskar en bra kvinnosyn, det ska man inte glömma.

När det gäller boenden i Bodafors, i Viebäck och i centrum i Nässjö är det Migrationsverket, som gjort en upphandling med privata aktörer, som ska ta sitt ansvar. Men i Runneryd och Brinellområdet måste vi få bukt med utanförskapet. Jag har jobbat med integrationsproblem i tio år, men mötts av för mycket naivitet bland annat från kommunpolitiker och tjänstemän, säger han.

Vi har integrationsproblem! Om man inte har jobb, inte har tro på samhället, då kan man bli bitter, man kan bli kriminell, man tappar förtroendet för hela grejen. Det som händer nu i Nässjö har jag förutspått länge, jag ville att vi skulle skaffa en verktygslåda och jobba med integrationen på rätt sätt.

Nässjö för alla, Lika olika, kampanjerna där frisören Fadi Madiouaya varit drivande är flera. Han har fått statliga uppdrag om integration, berättar han.

Han vill se en referensgrupp där alla invandrarföreningar, idrottsföreningar, alla kyrkor och trosinriktningar representeras, även de som hör till moskéerna, säger han.

Finns det mer än en moské i Nässjö?

Jag vet inte, jag har hört att det finns två.

Gruppen ska jobba ihop med polisen och träffas en gång i månaden, menar han.

Man måste informera i skolorna. Alla måste ta sitt ansvar för att bygga broar mellan den kvinnosynen och den som finns i Sverige, säger han. Företagare har mejlat honom, oroliga för Nässjös rykte. Nu är det bråttom, anser han.