Åtalet mot kvinnan väcktes under onsdagen. I sin skadeanmälan och efterföljande kontakter med försäkringsbolaget ska kvinnan, enligt åtalet, ha uppgett att hennes sons cykel blivit stulen trots att så inte var fallet. Kvinnan ska på så sätt ha försökt att lura försäkringsbolaget att betala försäkringsersättning till henne med 21 990 kronor, anser åklagaren.

Enligt åklagaren fanns det fara för att brottet skulle fullbordats. Om kvinnan hade lyckats skulle det inneburit vinning för henne och skada för försäkringsbolaget, konstaterar åklagaren också i åtalet.

I polisförhör har den misstänkta och nu åtalade kvinnan förnekat att hon gjort sig skyldig till brott.

Kvinnan kommer att ställas inför rätta i Eksjö tingsrätt. Enligt åtalet ska brottet ha begåtts någon gång mellan februari och mars detta året. Kvinnan ska då ha befunnit sig i Nässjö eller på annan plats i Sverige.