Annons
Vidare till vetlandaposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kulturdebatt: Vem ska styra framtidens konstuppdrag?

Flera nyckeltjänster inom regionen är – eller blir inom kort – vakanta. Hur dessa tillsätts definierar framtidens konstuppdrag, skriver konstnären Magnus Wassborg som är kritisk till hur Jönköpings läns museum har hanterat sitt uppdrag. Museichef Sergei Muchin svarar direkt på kritiken under inlägget.

Vilka/vilket konstuppdrag ska våra kulturinstitutioner inneha och hur rättssäkert är det att överlåta stora viktiga uppdrag till initiativ från civilsamhället?

En regions välmående kan bland annat mätas i sina kulturinstitutioner. Vare sig institutionerna är samlande historiska, samtida eller performativa behöver de vara ödmjuka mot sina uppdrag och skapa förutsättningar för utveckling, dokumentering och forskning med hög nationell standard.

Jönköpings länsmuseums uppdrag är vara ett konst- och kulturhistoriskt museum.

Vidare i museets egen definition står det att man ska:

"dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och kulturmiljöer, samt göra detta tillgängligt för allmänheten.

samla och vårda och visa äldre och samtida konst.

vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men också en mötesplats för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning."

Den samtida konsten har genomgått stora förändringar under 1900-talet, (modernism-postmodernism) från att vara en betraktande beskrivande och föreställande autonom profession med egna utställningslokaler och tydliga platsangivelser i det civila rummet har konsten genom vad man kan kalla en naturlig metamorfos närmat sig civilsamhället.

2019 har konsten skapat en egen begreppsvärld helt fri från historiska återblickar och utan reaktioner i sin framställning som till exempel bygger på postmodernism. Konstnären och konsten har upphört som en kollektiv definition. 2019 har konsten assimilerats i samhällets alla funktioner såväl teoretiskt som praktiskt. Konst kan framföras som performativ ekologi eller som en målning ”olja på duk” Konstnären har idag full frihet att bygga vad den vill i sitt eget habitat vad gäller form, meta-form, funktion, uttryck, fysik, icke-fysik med flera oändliga ej för tillfället definierade framtida scenarier.

Ett tydligt verk som beskriver assimileringen in i civilsamhället är ”Eternal Employment” av Simon Goldin och Jakob Senneby (finansierat av Statens Konstråd och Trafikverket inom ramen för västlänken Göteborg).

Det samtida skeendet är en anställning för en person som får definiera sina egna arbetsuppgifter. Den enda definitionen av anställningen är att personen/konstverket ska befinna sig på en speciell plats. (Station Korsvägen, Västlänken Göteborg) när hen är på jobbet.

Anställningen ska pågå i 120 år med start den 15 mars 2026.

Detta performativa verk blir oerhört sårbart, då det fortgår som en del av civilsamhället.

Den samtida konsten eller de samtida skeenden som en assimilerad del av samhället kan både vara av metafysisk form och en oerhört tydlig struktur simultant och därför måste en dokumentation av det enskilda verket bestå av konstteori, filosofi, sociologi och kulturgeografi med mera.

Med det så har konsten lyckats att inbegripa hela civilsamhället.

Museers uppdrag inom samtidskonsten kommer att ställa höga krav på dokumentation.

Man kan föra ut de nationella plattformarnas kunskapsbank genom teori, produktion och utbildning i många olika former såsom seminarier, workshops, förmedling av forskningsresultat, samt presentationer av konst och konstnärer. Men för att det ska fungera tillfredsställande med förflyttning av information från nationell nivå till regional/lokal nivå, så måste det även på museet stadigvarande finnas en struktur för samtidskonst som är självgående inom utveckling, dokumentation och forskning med hög nationell standard.

Här blir det rättsosäkert då man på Jönköpings läns museum negligerar stora delar av sitt uppdrag. Jag antar att länsmuseet i alla fall önskar att utvidga konsten så att man i sitt länsuppdrag är det ledande navet som medborgarna och andra institutioner i regionen kan återkomma till som en kunskapsbank för samtiden. Politiken har en viktig funktion att säkerställa museets uppdrag och vissa tjänstemäns uppdrag för att utveckla konst, teori, forskning och utställande funktioner.

Det som är tydligt är att man kan lätt få känslan av att regionen betalar sig ur sitt uppdrag genom att avsätta enorma summor för tillfälliga projekt som fortfarande styrs av regionala krafter.

Dessa tidsbestämda projekt som i och för sig håller en hög kvalitet landar inte i en fungerande och pågående struktur på länsmuseet i form av forskning, dokumentering och utveckling.

Tre tjänster ska tillsättas på strategiska positioner inom regionen: Kulturchef för Region Jönköpings län, utvecklare för bild och form i Region Jönköpings län, samt chef för länsmuseet. Vilka som tillsätter dessa tjänster definierar framtidens konstuppdrag för både region och länsmuseum. Om regionen i framtiden ska vara en attraktiv del av Sverige så måste man förstå samtiden.

Magnus Wassborg

Konstnär, Curator Contemporary Småland

Museichef Sergei Muchin svarar direkt:

Resurser är inte alltid svaret på institutioners förmåga eller oförmåga. Men de är onekligen en förutsättning för både långsiktighet och utveckling.

Jönköpings läns museum har ett brett uppdrag. Från Region Jönköpings län och dess kulturplan har museet ett uppdrag uppdelat på 15 målpunkter, samt krav på att genomföra tre handlingsplaner.

Detta ligger till grund för vårt dagliga arbete där konstområdet är en del. Sättet som regionen förmedlat anslagen på genom åren har inneburit att delar av museets utveckling under perioder stått tillbaka. Bland annat inom konstområdet.

Men det övergripande positiva i situationen är att resurser och ansvar fördelats till flera institutionella aktörer, vilket för länsborna innebär mångfald och flera perspektiv. Regionens enhet för Utbildning och kultur har växt med en verksamhetsutvecklare för konstområdet. Vandalorum har numera ett välmotiverat stöd via länets skattemedel. Och den mindre men kvalitativa Österängens konsthall tar numera också del av resurser ur länskassan.

I detta scenario verkar Jönköpings läns museum genom att erbjuda varierande konstutställningar, Art talks och residens där konstuttryck, undersöks, utvecklas och dokumenteras. Vi samverkar med andra institutioner och har under flera år varit en återkommande plats för utställning av Åke Andrén-stiftelsens stipendiater.

Att Jönköpings läns museum aktivt skulle negligera konstområdet ur ett strategiskt perspektiv framstår som en klar överdrift. Men jag kan tillstå att påpekandet är generellt relevant för hela regionens konstpolitiska hållning, då vi som institutioner ska möta konstens alla nya uttryck och behöver stabila, långsiktiga resurser för att stärka det arbetet.

Länsmuseet jobbar aktivt och konkret för att göra sin del i detta. Nu på lördag den 19/10 presenterar vi en utställning inom ramen för det länsövergripande projektet ”Nya Småland” vilket är ett samarbete med flera tongivande konstinstitutioner.

Projektet "Les Archives Suédoises" startades av konstnärerna Anna Ekman och Cecilia Järdemar kring ett arkiv med glasnegativ från de svenska missionsfälten i dåvarande belgiska Kongo 1890 – 1930. Tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy Tsimba skapar konstnärerna nya verk inspirerade av negativen. De undersöker på så sätt vilka andra tolkningar av historien man kan göra.

Utställningen är en samproduktion med Kalmar konstmuseum och ett avslut på ett längre forskningsarbete som även resulterat i boken "Les Archives Suédoises – Öppnandet". På länsmuseet har konstansvarig och museets etnolog arbetat vidare med temat genom att förena ett konst- och etnologiskt perspektiv, vilket resulterar i kommande föreläsningar, en mindre utställning och fortsatt dokumentation.

Detta är ett exempel på det arbete som insändarskribenten efterlyser.

Sergei Muchin

Länsmuseichef