— Det är ju brist på i stort sett all skyddsutrustning som ska användas i vården av brukare/patienter med misstänkt eller konstaterad smitta av bland annat vinterkräksjuka, influensa och corona, säger Helen Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vetlanda kommun.

Den personliga skyddsutrustningen består då av munskydd, visir eller skyddsglasögon, långärmat plastförkläde och handskar.

— Det är stor efterfrågan på skydd inom vård- och omsorg och vi har fått tips om att själva tillverka visir, berättar Helen Karlsson.

Fått klartecken

Det är smittskydd vårdhygien på Region Jönköping som godkänt ansiktsvisiren som nu ska börja tillverkas på Alinderska dagverksamhet inom socialpsykiatrin.

Maskerna ser inte direkt ut som bilderna vi numera är vana att se från nyhetsrapporteringen, med personal som närmast ser ut som astronauter.

Vilka är det som ska använda visiren?

— Personal och sjuksköterskor som vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad smitta. Sådana här ansiktsskydd används alltid när man misstänker influensa, vinterkräksjuka men numera också corona. Det är egentligen ingen nytt utan vi har kunnat köpa in materiel med dem vi har avtal med. Men nu när det tagit slut så måste vi tänka annorlunda, svarar Helen Karlsson.

Influensa är en droppsmitta som smittar genom hosta och nysningar. Visiren ska används tillsammans med munskydd.

Relaterat till artikeln

”Det här känns viktigt”

— De ska inte användas om man bara vill gå in i rummet där en sjuk person befinner sig, för att bara säga hej eller servera mat. Vi håller på att ta fram riktlinjer för hur visiren ska användas, säger Helen Karlsson.

— Handsprit och munskydd är annan skydds­utrustning som fortfarande finns i lager, men som börjar ta slut. Från leverantörs­håll prioriteras just nu ambulans-, akut- och intensiv­vårdsverksamhet, men skulle Vetlanda kommun få ett större utbrott av covid19 kommer vi att prioriteras upp, fortsätter hon.

De här egentillverkade visiren har ännu inte börjat användas. Produktionen startade på Alinderska efter lunch på torsdagen.

— Visiren görs av gamla overheadpapper som inte längre används, överblivet material, berättar Helen Karlsson.

På Alinderska brukar det vara 15 till 20 personer på plats under en dag. Nu är det färre, både för att flera är förkylda men också för att en del är oroliga för corona.

— Det finns en oro och det pratas mycket om den här, säger Anita Rosell som jobbar på verksamheten.

En man som klipper och häftar ihop delar med häftstift säger att det är ett roligt jobb.

— Jag brukar inte tycka att allt är kul men det här känns viktigt, säger han.

Relaterat till artikeln