Försvarsdepartementet utreder just nu hur Sverige i framtiden ska personalförsörja Försvarsmakten. Sedan den allmänna värnplikten försvann har man haft svårigheter att förse förbanden med tillräckligt med personal och därför föreslås bland annat att värnplikt återinförs. Något Eksjö kommun, tillsammans med andra kommuner i Försvarsmaktsrådet, har ställt sig positiv till i ett yttrande.

Vi har en situation i dag där omvärlden kanske har förändrats gentemot hur den såg ut för tio år sedan. Delvis handlar det om militära hot men också om andra krissituationer som översvämningar och strömavbrott, säger kommundirektör Stefan Elm.

Stefan Elm betonar att man inte yttrat sig i kommunens specifika intresse, när det kommer till lokala arbetstillfällen och liknande, utan snarare kring en fråga som rör hela landet.

Det här kan inte bara vara en fråga som Försvarsmakten har ansvar för. Hela samhället måste hjälpa till att hitta människor som vill ställa upp, säger Elm.

Och de som ställer upp för samhället måste få någon form av meritvärde för det. Där måste vi ha med oss näringslivet och övriga samhället. Det är egentligen inte annorlunda än en borgarbrandkår, fast på statlig nivå.

I sitt svar lägger kommunen även stor vikt vid att främja egen motivation hos de som söker sig till försvaret. Viktiga delar i det anser man vara att ta tillvara de rekryteringslärdomar man gjort under de senaste åren samt att man tillåter lokal och regional handlingsfrihet i hur man bäst arbetar med frågorna.

Med det nya mönstringsförfarandet och ett högre meritvärde tror jag faktiskt intresset kommer att öka och att fler vill ställa upp frivilligt. Och om det inte räcker tycker vi det är bra att det finns en plikt, så vi inte står där när landet behöver försvaras och säger att ”det var ingen som ville”.