Fem personer inom kommunens verksamhet misstänks ha smittats av det nya coronaviruset. Av dessa bor tre personer på särskilt boende och de resterande två är kommunanställda som arbetar på samma boenden. Totalt handlar det om två särskilda boenden som hanterar smittan. Vilka boenden det rör sig om vill inte kommunen gå ut med i nuläget.

Två av brukarna har inte testats för covid-19, men behandlas som smittade, vilket innebär att de hålls isolerade.

– Man testar inte alla längre, är de inte testade så behandlas de som smittade för att de har symptom på covid-19. Personalen behandlar dem med skyddsutrustning och de har fått mycket instruktioner på hur de ska hantera detta, berättar kommunikationschef Annelie Jönsson.

En person på ett annat särskilt boende har däremot testats för coronaviruset, där provresultatet väntas komma under tisdagseftermiddagen. De två kommunalställda har även de testats för coronaviruset.

– Ingen av dessa har vi fått någon bekräftad smitta på ännu, säger Annelie Jönsson.

Ökad sjukfrånvaro

Kommunen har gått ut med starka rekommendationer om att all personal ska stanna hemma från arbetet även vid lindriga förkylningssymptom. Det gör att kommunen nu ser en ökad sjukfrånvaro i hela verksamheten.

– Det märks väldigt tydligt. Vi vill inte ha några som är förkylda eller har luftvägssymptom på jobbet, utan så fort man känner sig krasslig ska man vara hemma.

Detta märks bland annat på kommunikationsenheten, där det finns ett stort bortfall av personal. Det gör att stadshusets reception kommer att stängas och besökare hänvisas till Kontaktcenters lokaler på Storgatan.

"En försiktighetsåtgärd"

Under måndagen hade kommunens bemanningsenhet, där bland annat vård- och omsorg och måltidsservice ingår, ungefär 40 turer som skulle lösas till tisdagen.

– I normalfallet ligger det på en handfull, så att det är väldigt stor skillnad på bortfallet på personal. Det behöver inte ha någon anknytning till just coronaviruset, det kan också bero på vår strängare hållning. Frånvaron måste dock hanteras och det kan på sikt bli så att vi behöver flytta om personal för att hålla verksamheten igång.

Varför vill ni att även de med enbart lindriga förkylningssymtom ska vara hemma?

– Man har ett nedsatt immunförsvar när man är förkyld, man blir lättare smittad och smittar lätt andra. Det är de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med nationellt och då följer vi dem. Det är en försiktighetsåtgärd, svarar Annelie Jönsson.

Relaterat till artikeln