Bengt Koltman (C) har lämnat in en motion om att stärka skyddet vid evenemang i kommunen. Han menar att Eksjö kommun är en evenemangsstad som utmärker sig. I motionen skriver han:

"När jag var ung utsågs Eksjö till Sveriges tråkigaste stad och det var ju inte så roligt precis även om det fanns mycket som var trevligt även då."

Han tar upp att det har skett olika terrordåd den senaste tiden. Det senaste var i Stockholm den 7 april.

"Skulle det även kunna hända här? Otroligt är det inte att våra mindre städer kan mycket väl vara en lättare måltavla eftersom skyddet är svagare", skriver han.

Bengt Koltman vill att det demokratiska samhället ska hållas öppet och det medför olika hot och risker. Han nämner att en risk som finns är att fordon kapas och körs in i folkmassor. För att stoppa det kan olika hinder i vägbanan vara ett alternativ, likt lejonen på Drottninggatan i Stockholm.

Eksjö stadsfest och julmarknaden är två typer av evenemang som han tar upp som exempel.

Vi i politiken måste vara medvetna och göra någonting. Det här är en diskussion som vi måste hålla levande, säger han.

Han vill att motionen ska behandlas skyndsamt så att lämpliga åtgärder kan finnas på plats redan till stadsfesten i augusti.

Vid kommunfullmäktige beslutade man att motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Läs mer: Hjälplösa småstäder