Jane Austens brev har av litteraturvetaren H W Garrod beskrivits som ”en öken i trivialiteter”. Nu finns de på svenska - och visst, brevskrivarens rapporter om ständiga baler, visiter, middagar, klänningstyger och nipper blir i längden en smula tröttande. Alla hänvisningar, syftningar, privata skämt och väldiga textsjok bidrar också. Översättaren Paulina Helgesons kommentarer och förklaringar till varje brev är nödvändiga för förståelsen.

Den biografiska dokumentationen om Jane Austen är knapphändig. Den som tror att man genom breven ska få veta mer om hennes författarskap och om vägen dit blir besviken.

Några av breven förstördes av systern Cassandra efter Jane Austens död. Vad stod det i dem? Kanske var just dessa brev de mest avslöjande och intressanta. Eller var de kanske alltför giftiga? Jane Austen kunde i sina brev vara sarkastisk, nästan elak. Ofta handlar de, precis som i hennes romaner, om människors uppblåsthet och tomma pladder.

Vid läsningen av de 148 breven, de flesta till Cassandra, hinner man reflektera en hel del över Jane Austens liv. Hon som ständigt skrev om kärlek, men aldrig fick uppleva den själv. Hon som skrev om slott och herresäten, men själv inte hade några egna pengar och inte ens ett eget rum. Hon behåller en glättig ton breven igenom, men hur upplevde hon sin egen verklighet, sitt eget ganska kringskurna liv?

Inte ens när en möjlig romans kommer på tal i breven - och eventuella förhoppningar strax grusas - nämner hon ett enda ord om sorg eller besvikelse. Berättar bara käckt vidare om sin vardag med alla dess trivialiteter. Jane Austen levde ett liv som för en del av oss kanske låter som förkvävande, men själv nämner hon aldrig ett avslöjande ord om sorg, bitterhet, längtan, frustration, maktlöshet.

Brevens hurtiga ton förändras under några år från 1800 som var en tid av stora förändringar och förluster i Jane Austens liv. Det märks även i hennes författarskap. Vi vet att det då skulle passera flera år av mindre produktivitet.

När hennes första romaner, som gavs ut anonymt- publiceras blir breven sprudlande lyckliga igen. Kring 1815 hade anonymiteten kring hennes böcker skingrats och hon började bli berömd.

Men Jane Austen fick inte länge leva i berömmelsens lyckliga bubbla. 1817 stod det klart att hon var svårt sjuk. In i det sista skrev hon dock sina brev med intresse och omsorg om familj och vänner.

Jane Austen föddes 1776 och i år är det 200 år sedan hon dog. Sitt sista brev skrev hon den 27 maj 1817. Den 18 juli avled hon.

Jane Austens brev må vara fulla av trivialiteter, men hennes böcker visar att hon var iakttagare i en långt större värld än den som rymdes inom vardagens ganska sväva väggar.

I dag är hon mer aktuell än någonsin. Hennes romaner blir ständigt nya filmer och tv-serier - med skådespelare allt ifrån Laurence Olivier på 1940-talet till Colin Firth, Hugh Grant, Emma Thomson, Kate Winslet med flera i dag. Romanfigurer som Mr Darcy, Mr Knightley, Elisabeth Bennet och Elinor Dashwood har Jane Austen gjort odödliga.