Dricksvattnet i Sävsjö tas både från grundvattnet och närliggande sjöar. Även om vattennivåerna är lägre än normalt säger Kim Tietze, driftchef VA på Njudung Energi, att man inte ser någon fara för vattenbrist på kort sikt.

– Vi har ganska bra koll på vattennivåerna där vi tar råvatten till dricksvattenproduktion och vi tar prover varje vecka enligt ett schema med föreskrifter från Livsmedelsverket. I år har vi inte sett några problem i dricksvattnet. Däremot uppmanar vi fortfarande Sävsjöborna till sparsamhet med dricksvattnet.

Relaterat till artikeln

Kim Tietze förklarar att i vattenverken finns det flera så kallade mikrobiologiska barriärer vid produktionen av dricksvatten. Dessa motverkar förekomst av sjukdomsframkallande bakterier och virus i dricksvattnet.

– Det är så kallade sensfilter som är barriärer som filtrerar, ytvattnet genomgår så kallad fällning och på vissa håll tillsätter vi lite klor eller använder UV-strålning. Det tar bort bakterier och mikroorganismer, säger han.

Relaterat till artikeln

Vad skulle hända om vattnet blir dåligt?

– Skulle det komma in råvatten med fler mikroorganismer än vanligt då tas dem bort i verket på grund av dessa barriärer.

På flera håll i landet har man noterat förhöjda nivåer av giftiga ämnen som bland annat kan ge magproblem och leverskador, i första hand cyanobakterier från blågröna alger. Men enligt P4 Östergötland, som citeras i många medier, ska de tillåtna nivåerna inte ha överstigit de tillåtna nivåerna någonstans.