Det har sedan länge funnits ett intresse för human resources (HR), som handlar om personalfrågor, hos filosofie doktorn Ingela Bergmo-Prvulovic. Hon är anställd som lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, där hon arbetar med undervisning och forskning inom bland annat karriärutveckling, vägledning, arbetslivspedagogik, vuxnas lärande och HR-frågor.

Men under arbetet med sin doktorsavhandling

Så vi tänkte att varför förenar inte vi våra kompetenser och skriver en bok.

Boken kom att bli en antologi med Ingela och hennes två kollegor Helene Ahl och Karin Kilhammar som redaktörer och som tillsammans med en rad andra forskare har skrivit bokens 14 kapitel. Utbildningsförlaget Studentlitteratur nappade dessutom på deras arbete.

Det gav oss extra inspiration när det kom ett sådant stort bokförlag. Och de berättade också att det behövs böcker inom HR och det stärkte oss att vi gjorde en bok som kommer att vara till nytta.

I juni släpptes boken som tematiskt har två delar där den första går igenom det generella inom HR. Ingela beskriver detta som ”de stabila HR-områdena” som hela tiden återkommer och syftar på att locka personer och rekrytera, att behålla och utveckla sin personal inom organisationen, samt avveckla och ersätta resurserna.

Men även om detta är återkommande så måste man ställa det i perspektiv med tidens anda. Det är ett annat arbetsliv än för 20 år sedan och vi möts av andra utmaningar. Och det är då som man kommer in i andra delen av boken.

Där talar man just om inkluderingsfrågor inom arbetslivet, bland annat hur man kan ta tillvara på den mångfald som finns och allas kompetenser.

Boken har skickats ut till olika utbildningar där den kan användas i studiearbetet. Ingela menar att boken kan användas i sin helhet på vissa program men att delar av boken även kan användas i utbildningar som inte är specifika HR- och personalutbildningar. Vare sig boken används på en HR-utbildning eller på en HR-avdelning i en organisation så finns det ett klart syfte från författarna.

Vi hoppas att det ska skapas en diskussion. Vi är många olika personer som är med och skriver och som belyser frågan från olika perspektiv för HR är något komplext. Och det är viktigt att ta med all den kunskapen från olika håll och skapa en balans som man kan dela med sig av på arbetsplatsen.