Förfarandet kring detta har bara lämnat fler frågor efter sig. Förändringen i ledningsorganisationen var tänkt i två steg, F-6 för sig och 7-9 för sig. Enligt fackliga representanter är 7-9 inte färdigförhandlat som Henrik Wågesson och Britta Utter påstår. I dagsläget är vi en skolenhet med en rektor och två biträdande rektorer på Withalaskolan. Var någonstans är det förhandlat att vi ska bli två skolenheter med två rektorer? Denna förändring av ledningsorganisationen på 7-9 påskyndades av att Magnus Maars insåg att den förändrade arbetssituationen på Withalaskolan blev orimlig och ”valde” Holsby skola istället. Som Maars beskriver i en av artiklarna så hade Utter också ett val och det var att Maars och Linda Almqvist önskade att få jobba kvar tills skolan var färdigbyggd och samgåendet med Mogärde var genomfört.

De frågeställningar som personalen ställde till Utter, Wågesson, Bun och kommunfullmäktige är fortfarande obesvarade. Både elever och personal har vid Utters besök på skolan försökt få svar på sina frågor, varpå Utter har avbrutit frågestunden och uppmanat till att blicka framåt. Några av huvudfrågorna löd: Hur motiverar ni att detta beslut är för verksamhetens bästa? Hur kan denna förändring, mitt i ett läsår, skapa ett nära och hållbart ledarskap? Framförallt, vad kommer denna förändring innebära för eleverna?

Varför lät Bun bara Wågesson och Utter komma till tals på det extrainkallade mötet? Varför vill ingen lyssna på oss? Föräldrar och elever som framfört sina åsikter till Utter, Wågesson, Bun, kf, Henrik Tvarnö och via insändare möts av svaret: ”Vi har fullt förtroende för skolledningen”.

Att så totalt ignorera föräldrars och elevers synpunkter och personalens frågeställningar, tyder på vilken kultur som råder i Vetlanda kommun: tysthetskulturen och ryggdunkakulturen. Vilken obehaglig personalpolitik det råder i Vetlanda kommun!

SKOLPERSONAL, ELEVER, VÅRDNADSHAVARE

Vetlanda

Relaterat till artikeln