Polisen gjorde tillsyn i den aktuella butiken i början av året. Vid det besöket hittades 152 paket råtobak, med 300 gram i vardera, samt 900 cigaretter som antingen saknade märkning helt eller hade en felaktig hälsovarning.

För detta åtalas mannen nu för olovlig tobaksförsäljning.

I butiken fann polisen också elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, ingetdera hade anmälts till den aktuella kommunen. För detta åtalas mannen för brott mot lagen om just sådana varor.

Mannen åtalas också för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor eftersom han bedöms ha köpt, förvarat och/eller tillhandahållit konsumenter olagliga tobaksvaror.

Dagen då polisen kom på besök jobbade dessutom en person som saknade gällande arbetstillstånd i butiken. Därför åtalas butiksägaren också för brott mot utlänningslagen.

Åklagaren menar att butiksägaren begått brotten med uppsåt eller möjligen av oaktsamhet i något fall. Mannen själv förnekar brott.

Åklagaren yrkar också att de beslagtagna tobaksvarorna samt elektroniska cigaretterna ska förverkas.