Meningen var ju egentligen att bygget på Ciselören skulle ha påbörjats nu i maj, men då de anbud som kom in var för dyra för vad kommunen hade tänkt sig har hela projektet blivit försenat. Något som fått Lindahl att reagera.

– Jag är mycket bekymrad över hur det här ärendet har skötts. Vi var alla överens om att vi ville ha en byggnad med estetisk framtoning, men det verkar inte som om man har haft någon koll vad för val man gjort för innanmätet. Varför har man invändigt valt produkter som är upp till fyra gånger så dyra som standardprodukter, frågade han sig under torsdagens fullmäktigesammanträde.

Tar det en vända till

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) svarade att varken arkitekten, projekteringsgruppen eller den arbetsgrupp från kommunen som övervakat arbetet kunde förutse att det skulle bli så dyrt.

– Det har vi stött på förr, till exempel vid bygget av förskolan Galaxen, och då får man ta det en vända till. Det som händer nu är att projektören tillsammans med arbetsgruppen startat ett nytt arbete med målsättning att sänka kostnaderna. Planen är att få till en ny upphandling innan midsommar och en byggstart i höst, berättade hon.

Kostar ännu mer

Lindahl var dock inte nöjd med det.

– Jag tycker att det är ett anständighetskrav mot hyresgäster i en byggnation att man redan från början har rimliga kostnadskrav. Dessutom är det kostnadsdrivande i sig självt att starta upp ett projekt igen. Jag tycker faktiskt att det här är dåligt skött av de som varit satta att bevaka det här. Jag tycker att man kan begära mer, menade Lindahl.