På tisdagen säger kommunstyrelsen sitt kring de tre medborgarförslag som har önskat en hundrastgård till Sävsjö. Det är något som önskats av Sävsjös medborgare vid flera tillfällen tidigare men förslagen har röstats ner av politikerna och ser ut att göra så även denna gång.

Relaterat till artikeln

Efter att utskottet sagt nej i förra veckan ser det nämligen ut som att man även denna gång inte får gehör för sina förslag. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige men det är inte sannolikt att man går emot kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslagen.

– Vi säger inte att vi aldrig kommer att satsa på det men för närvarande har vi mer angelägna saker som vi behöver prioritera. Vi har en tuff situation med investeringar kommande år och måste fokusera på bostäder, lekparker och skolor, säger Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.

Relaterat till artikeln

Sävsjö har haft några starka år ekonomiskt då kommunen har gjort stora ekonomiska överskott. Men prognosen för kommande år säger att ekonomin blir tuffare, samtidigt som kommunen har planerat för stora investeringar på exempelvis renoveringar av skolorna i Rörvik och Stockaryd, en gång- och cykelväg i Rörvik samt en ny förskola i Sävsjö.

– Vi ser fördelar med en hundrastgård men samtidigt finns det i kommunen rikligt med möjligheter att vistas i natur och miljö. Därför känner vi att detta inte kommer i första hand just nu, säger Stefan Gustafsson.