Sverige står potentiellt inför en reform av Försvarsmakten det närmaste året, och för försvarsminister Peter Hultqvist är den välkommen. Inte minst ser han ett nödvändigt skifte i fokus från ett där man tidigare främst koncentrerat sig på internationella operationer.

Vi måste uppgradera vår militära förmåga och bygga en försvarsmakt där det är den nationella uppgiften som är den främsta, att försvara Sverige, sa Hultqvist under onsdagskvällens öppna samtal i Eksjö.

Behovet beror framförallt på utvecklingen i Sveriges närområde där det enligt Hultqvist är helt tydligt att säkerhetsläget förändrats.

Det har visat sig att den ryska regimen är berett att använda militär makt för att uppnå politiska mål. Det är viktigt att vi markerar mot det.

Vårt land är traditionellt väldigt månt om att internationell folkrätt och lagstiftning följs. Det handlar också om att visa att Sverige är berett att markera vår suveränitet och att vi klarar av att försvara våra gränser.

Förändringsarbetet, menade han, är redan inlett med en försvarsöverenskommelse. Nationell förmåga byggs genom mer övning och investering i nya vapensystem. Dessutom fördjupas internationella samarbeten, framförallt med Finland.

Utöver det föreslås som bekant att värnplikten införs på nytt. Även det vore välkommet av Hultqvist.

Vi klarar inte av att fylla förbanden med det professionella systemet. Vi har för få soldater. Många slutar i förtid och det är svårt att rekrytera. Därför är ett återinförande av värnplikten nödvändigt.