Han berättar att beskedet gavs till de anställda på Myresjösågen klockan 14 på torsdagen. Vid samma tid fick de anställda vid sågverket i Boxholm besked om varsel om uppsägning. Där berörs 37 anställda.

Det här är ett jättetråkigt beslut. Vi har jobbat ett år med att försöka hitta lämpliga ägare till båda sågverket men inte lyckats. Det var en tryckt stämning när vi gav beskedet, det är givet, säger vd Per Rodert.

 Vi har försökt hitta bra ägare till de övriga också. Vi hittar ingen som är villig att ta över och driva sågverket i Myresjö vidare. Därför har styrelsen bestämt att lägga ett varsel. Vi säger upp samtliga anställda, säger han till tidningen.

Vi kommer att driva sågverket vidare fram till och med sommaren. Sedan får vi se vad som händer under tiden, om det dyker upp någon spekulant eller inte.

Per Rodert är dock inte särskilt hoppfull.

Tyvärr har sågen gått med förlust i flera år. Vi har haft problem med lönsamhet. Sågen har gått bättre och bättre, även fingerskarven som vi har för att vidareförädla. De går bättre, men inte bra.

Vad beror det på?

Bland annat är råvarupriserna på Höglandet för höga. Det finns för många sågverk här. Det var ett av skälen till att Södra lade ner ett sågverk i närheten (Ramkvilla red.anm).

Rörvik Timber har satsat mycket pengar på sågverket i Myresjö.

Vi har lagt ner mycket pengar de sista fem åren. Fingerskarven kostade 130 miljoner kronor att bygga.

De anställda har enligt Rodert varit medvetna om sågverken varit till salu.

Det har varit många intresserade som varit och tittat på anläggningen. Att köpa ett sågverk är inte det svåraste idag eftersom du kan köpa ett ganska billigt. Svårigheten finns i råvaruinköpen, du måste ha mycket pengar bundet i lager och kunden har lång tid på sig innan betalning. Det handlar om 100 miljoner bara i driftkapital. Bankerna idag är inte så villiga att ställa upp med finansiering.

Är det en tidsepok som är på väg att försvinna?

Norrland har redan gjort en förändring med färre sågverk. Där fanns många tidigare men nu har man färre och bättre. Det blir inte tillräckligt bra sågverk men för mycket konkurrens. Varje sågverk har sina inköpare. När det är många ute och köper stiger priserna och det är svårt att få lönsamhet.

Nu återstår att sälja sågverket i Linghem utanför Linköping.

Där har vi flera spekulanter. Där sågas det väldigt klena stockar och det är inget annat sågverk i närheten som gör det, säger Per Rodert.

Sågverket i Myresjö och Boxholm köptes av det då nybildade bolaget Rörvik Timber 1997. Sågarna ägdes tidigare av Skanska. Men nu kan Myresjösågen historia vara över.

Vi är ledsna. Vi hade hoppats på en helt annan situation, säger Rodert.