Personer som är födda år 1999 och 2000 kommer därmed att vara de första som berörs av den pliktbelagda mönstringen och grundutbildningen.

Antalet personer som kallas till mönstring och värnplikt beror på hur många som frivilligt söker sig till försvaret.

"Det antal individer som kallas till mönstring avgörs av hur många som året innan anmälde sig frivilligt till mönstring och därefter gick vidare in i värnpliktssystemet", skriver regeringens utredare Annika Nordgren Christensens.

Det har tidigare bedömts att dagens försvar behöver cirka 4 000 frivilliga rekryter per år. Men de senaste åren har antalet frivilliga som påbörjat militär grundutbildning i medeltal varit cirka 2 500 per år.

Utredningen visar att försvarsmakten behöver utbilda 4 000 soldater 2018 och lika många 2019. År 2020 ökar behovet till 5 000 och 2021 till 6 000 för att sedan stabiliseras på 8 000 åren 2022–2025.

Utredningen föreslår att regeringen under första kvartalet 2017 beslutar att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring respektive fullgöra värnplikt. Mönstringsplikten ska gälla från den 1 juli 2017 och skyldigheten att fullgöra grundutbildning med värnplikt ska gälla från den 1 januari 2018.

Sommaren 2010 avskaffades värnplikten, som då hade funnits i 109 år. I stället övergick Sverige till en frivillig försvarsmakt, baserad på anställd personal. Men för att trygga försvarets personalbehov och kunna utöka antalet soldater vid försämrat säkerhetsläge fick utredaren i uppdrag att lägga fram förslag på en ny typ av värnplikt.

Försvaret ska dock även i framtiden huvudsakligen bygga på frivillighet, och kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater med anställningskontrakt. Åren innan värnplikten avskaffades 2010 gjorde 8 000 – 10 000 lumpen årligen. Så många behövs sannolikt inte nu.

Regeringen kan redan i dag själv besluta om att aktivera delar av totalförsvarsplikten, inklusive mönstrings- och militär värnplikt. Så skedde i december 2014 då Försvarsmakten fick möjlighet att kalla in krigsplacerade, som gjort den gamla värnplikten, för repövningar.