Persontrafiken på järnvägen Nässjö–Eksjö–Hultsfred–Oskarshamn upphörde i december 2014. Men de sex medlemskommunerna i Astrid Lindgrens hembygd, ett av Sveriges Leaderområden för landsbygdsutveckling, har inte gett upp hoppet än.

I området ingår kommunerna Nässjö, Eksjö, Hultsfred, Vimmerby, Högsby och Oskarshamn som alla har ambitionen att främja kommunikationerna i området.

Området driver därför projektet Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd. Inom ramen för detta har diskussioner kring järnvägen förts med länstrafiken i de båda länen, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län, företag och Trafikverket.

Persontåg nästa sommar

Som ett konkret förslag för att komma vidare har Astrid Lindgrens hembygd hemställt om att Kalmar länstrafik och Jönköpings länstrafik ska skicka in en ansökan om tåglägen för järnvägen Nässjö–Oskarshamn till Trafikverket.

Planen är att persontågstrafiken i ett första steg ska kunna återupptas på försök utmed hela sträckan under sommartid 2019–2021.

En sådan satsning skulle förbättra förutsättningarna för turister och andra besökare att per tåg ta sig från väst- till östkusten och från hela Syd- och Mellansverige till både Eksjö, Astrid Lindgrens värld, smalspåret Hultsfred–Västervik och Gotlandsfärjan, menar Leaderområdet.

EU-pengar kan stötta

Styrelsen för Astrid Lindgrens hembygd är beredd att stå för merparten av kostnaden för den här sommartågssatsningen via sina tillgängliga projektmedel. Förhoppningen är att även angränsande Leaderområdet Kustlandet ska kunna förmås att hoppa på tåget, bildligt och bokstavligt.

För att berätta om planerna – både på återupptagen persontågtrafik och utvecklad godstrafik – har media i Leaderområdets sex kommuner bjudits in till en vårresa med tåg nu på lördag den 12 maj.

Propagandatur på lördag

Nässjö järnvägsmuseums uppfräschade Y1 med 60 platser rullar ut från Nässjö klockan 10.40 och anländer Eksjö station 11.00. Under ett stopp på 20 minuter ska någon form av arrangemang pigga upp resenärerna innan tåget fortsätter mot Hult, där det stannar 11.25 och blir kvar i fem minuter innan det far mot Mariannelund där tåget stannar 11.55 och gör ett tio minuter långt uppehåll.

Utmed resten av sträckan görs stopp med olika arrangemang i Lönneberga (5 minuter), Hultsfred (20 minuter), Berga (5 minuter) och Oskarshamn (35 minuter) innan tåget vänder 14.05 och slutligen ankommer Nässjö 16.20.

Resenärerna kommer under resans gång att få tillfälle att intervjua styrelsen för Astrid Lindgrens hembygd, kommunföreträdare och projektledningen.