Tidigare har personer med annan religion än kristendomen haft egna platser på Vetlandas skogskyrkogård. Men Clas Jonsson, kyrkoherde i Bäckseda-Korsberga pastorat, berättar att platserna sakta men säkert börjar ta slut.

Det finns inga platser kvar och då gick frågan till Bäckseda. Det är trångt i Vetlanda, vi har plats och Bäckseda ligger nära Vetlanda. Och vi har ett uppdrag från staten att alla oavsett religion ska ha en gravplats.

Tillståndet från länsstyrelsen i Jönköpings län om att anlägga de muslimska gravplatserna är klart och det kommer framöver att finnas plats för ett 100-tal gravplatser på Bäcksedas kyrkogård. I nuläget krävs bara ett godkännande från en imam, som är en muslimsk version av en präst.

Vi kan inte blanda kristna och judar eller kristna och muslimer eller från andra religioner hur som helst. Därför måste vi få godkänt av en imam och vi har inte fått tag på imamen än som behöver godkänna platsen. Sen har det funnits ett krav att de muslimska gravplatserna ska få en egen ingång vilket jag inte vet om vi kan uppfylla och därför behöver vi ha en dialog med imamen.