Vi tycker det är viktigt att hitta en bra ledare. Alla de egenskaper som vi vill ha hos en bra ledare såg vi hos Christer Edlund. Han har stor erfarenhet av att leda en organisation, kommenterar Kerstin Gustafsson, områdeschef för folktandvårdens område Öster, sin tillsättning av klinikchefstjänsten

Mellan åren 2012 och 2015 var Christer Edlund chef för polisenhet Höglandet med 130 anställda, dessförinnan utredningschef för Höglandets kriminalenhet mellan 2004 och 2011.

Sedan polisregion Öst bildades har Christer Edlund jobbat på regionkontoret i Linköping, främst med övergripande strategiska frågor.

I och med det nya jobbet är det slut på långpendlandet för den snart 55-årige Vetlandabon Christer Edlund.

Hans nya ledaruppdrag innebär samlat ansvar för personal- och ekonomifrågor samt rekrytering för folktandvårdsklinikerna i Vetlanda, Tranås och Eksjö. Tjänsten får ingen fast placering utan fördelas lika mellan klinikerna. Edlund tillträder tjänsten 1 oktober.

Denna chefsroll är nyinrättad på Höglandet sedan det visat sig svårt att rekrytera klinikchefer med odontologisk kompetens hit.

Folktandvården i såväl Tranås som Eksjö har till följd av detta saknat klinikchef under flera år.

När även klinikchefen i Vetlanda nyligen slutade togs ett samlat grepp och Folktandvården öppnade även för sökande utan tandvårdsbakgrund.

Det här är väldigt spännande. Vi har aldrig prövat något liknande inom Folktandvården här i länet, men det förekommer på andra håll, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll i en kommentar och fortsätter:

När kompetenskravet breddades fick vi flera sökande med goda ledaregenskaper och erfarenheter från olika håll, även från hälso- och sjukvården.

Klinikerna har redan duktig och kompetent odontologisk personal, så den kunskapen finns där oavsett, framhåller Kerstin Gustafsson.

 En klinikchef som i likhet med Christer Edlund inte själv arbetar kliniskt tror vi ska ha möjlighet att leda och utveckla personalen på tre kliniker på ett bra sätt, säger Kerstin Gustafsson .

Utöver klinikchefen Christer Edlund ingår även en klinikkoordinator i respektive klinikledning. Totalt arbetar cirka 50 anställda på de tre klinikerna.