Senast den 22 januari ska djurägaren ha inkommit med ett yttrande kring de brister som länsstyrelsen har funnit. Totalt har man gjort en 27 punkter lång lista på brister gällande hur djurägaren hanterar hundar, värpfåglar och vaktlar.

I somras fick djurägaren ett tolv punkters föreläggande och vid en inspektion i december konstaterade länsstyrelsen att denne bara har åtgärdat fyra av punkterna. I föreläggandet var en av punkterna ett förbud mot att driva tillståndspliktig hundverksamhet, vilket djurägaren ändå har gjort.

Relaterat till artikeln

Länsstyrelsen gjorde flera inspektioner hos djurägaren under 2018 där man konstaterade att denne bland annat misskött hanteringen av hundimport, hundhantering och hantering av andra djur, i första hand fågeldjur. Flera av de problem med djurägarens hantering som har konstaterat sedan tidigare har inte åtgärdats eller har återkommit igen.

Bland annat har djurägaren strömförande sladdar på golvet hos levande fåglar och andra föremål som kan skada djuren som hanteras, för små ytor för alla av de djur denne hanterar och för många djur samlade, dåligt med värme och belysning eller gömslen för djuren, dåligt med mat och foder samt generellt dålig förståelse eller respekt för det regelverk som finns kring hanteringen av djur.

Relaterat till artikeln

Länsstyrelsen skriver också att djurägaren vill starta en kennelverksamhet, trots att denne saknar förståelse för det regelverk som finns. Bland annat hanterade djurägaren 18 hundar, däribland tre valpar, trots att endast fem var registrerade hos jordbruksverket. Vissa hundar som uppgivits som döda finns registrerade men inte de som djurägaren hade vid kontrollen.