Däremot kan förvaltningen tänka sig att svara på allmänhetens frågor på kommunens Facebook-sida (!). Nedlåtande repliker kring personalens frågeställningar sänds ut via media, vilka blir bevis på att man inte har förståelse för situationen eller ens bryr sig om att lyssna. Istället tror man att personalen har andra intentioner och gör jämförelser med privata sektorn, och de anställda liknas vid obstinata barn som surar ihop för att man inte får som man vill.

Några förtydliganden verkar vara på sin plats.

1) Personalen har inte haft invändningar mot kommunens nya ledningsorganisation i sin helhet, inte heller mot att man vill se över rektorernas arbetsbelastning. Självklart är F-6-skolorna nöjda med att få se mer av sin rektor. (Huruvida alla skolor är nöjda med valet av rektor är en helt annan sak). Vis av tidigare erfarenheter är man dock också mån om att inte rektorerna på Withalaskolan har en för hög arbetsbelastning.

2) Personalen är inte ute efter att få välja vilka chefer de ska ha.

3) Det handlar inte om att personalen till varje pris måste ha kvar Magnus Maars och Linda Almqvist, utan man har förståelse för att byte av rektorer kan ske emellanåt av olika orsaker. Innan Magnus blev rektor hade Withalaskolan fem rektorer under sju år. Med detta i bagaget vet därmed personalen vad rektorsbyte innebär och undviker det gärna om det inte behövs.

Vad handlar det då om?

1) Personalen vill veta hur genomdrivandet av rektorsorganisationen och bytet av rektorer gynnar Withalaskolan och dess elever.

2) Personalen ifrågasätter själva förfarandet och hur man agerar gentemot sina anställda (särskilt rektorerna i detta fall). Det handlar om personalpolitik.

3) Personalen undrar varför beskedet om rektorsbytet kommer så sent.

4) Personalen ifrågasätter tidpunkten för rektorsbytet. Vad är så akut? Man ser helst att man flyttar fram det till läsårets slut. Varför hörsammas inte Magnus och Lindas förslag om att låta dem stanna till höstterminen 2021 eller åtminstone denna termin ut? Det skulle underlätta på många sätt. Det valet hade Britta Utter att förhålla sig till.

5) Personalen vill veta hur ledningsorganisationen för åk 7-9 har förhandlats. Inte heller facken, som ska företräda sina medlemmar, svarar på den frågan. Man vill veta om det har gjorts en risk- och konsekvensanalys, och man vill se den.

6) Eftersom verksamheten är fungerande ifrågasätter personalen också bytet av rektorer, då kontinuitet är att föredra. Vem som är rektor har en avgörande betydelse för en skola, till skillnad från vad vissa politiker tycks anse. Även grundskolechefen säger sig ha förtroende för Magnus och Linda, och anser att de är kompetenta. Varför då byta för bytandets skull? Det har funnits andra lösningar, men ändå väljer cheferna att genomföra dessa omvälvande förändringar. Personalen vet vad det handlar om. Lek med tanken att man i alla fall hade låtit rektorn på Withala dela rektorsuppdraget med ytterligare en rektor som har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och rektorskap, det hade kunnat bli bra! Lek med tanken att man, sett till arbetsbördan, hade lyssnat på vad rektorn kände behövdes för att få en rimlig arbetssituation och stanna kvar på sin tjänst. Lek med tanken att man hade låtit biträdande rektorn på Withala få tjänsten som enhetschef så hade en med insyn varit kvar på skolan och kontinuiteten upprätthållits till dess ombyggnationen är klar.

Personalen känner att cheferna inte lyssnar. Förtroendet för cheferna på förvaltningen och för nämnden är förbrukat. När man som anställd uppmanas att inte sprida Vetlanda-Postens webbartiklar privat via sociala medier, då börjar man undra vad som händer. Hur står det till i ledningsgruppen?

Anställda pratar om att söka sig nya tjänster. Det skulle vara förödande.

Vid sidan av

Relaterat till artikeln