Tove Berge och Dominic Domning arbetar som brandskyddskontrollanter i Nässjö. De har själva råkat ut för olyckor där de glidit ner för tak när brandstegar på tak lossnat eller glidskydd lossnat. De har dessutom en nära kollega som fortfarande är sjukskriven efter en allvarlig fallolycka.

Men nu tänker de inte längre utsätta sig själva för livsfara. De har sin arbetsgivare med sig, Höglandets räddningstjänstförbund. Brandskyddskontrollanterna kan vägra att göra inspektioner uppe på taken om de misstänker att säkerheten brister.

I ungefär hälften av fallen som vi åker på finns brister med glidskydden, berättar Dominic Domning.

Glidskydd är hakarna som stegen ska fästas i så att inte stegarna riskerar att ramla baklänges eller glida iväg på marken.

Ett glidskydd kostar inte mer än mellan 100 och 250 kronor, upplyser Jonas Petri, förbundsdirektör, höglandets räddningstjänstförbund.

En billig livförsäkring i sammanhanget. Ändå händer det att brandskyddskontrollanterna kommer till hus där fastighetsägaren surrat fast stegen med spännband eller liknande. Och kontrollanterna får många gånger argumentera för att säkerheten måste förbättras.

En fastighetsägare blev så förbannad att han hämtade en borrmaskin och borrade fast stegen i det nya altandäcket, berättar Dominic.

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att det är tillräckligt säkert att ta sig upp och gå på taket. Att takstegen inte är fäst i murket trä. Eller att takstegen inte lyfter från nocken när kontrollanten, sotaren, byggarbetaren eller husägaren själv befinner sig på taket.

Misstänker brandskyddskontrollanten att det finns brister så avstår man numera från yttre besiktningar. Säger att man kommer tillbaka när glidskydd monterats och fästpunkter säkrats med mera. Vägrar fastighetsägaren att åtgärda säkerhetsbristerna så kan räddningstjänsten ta till användningsförbud på eldstaden. Det brukar ha effekt.