Arbetsplatsolyckan inträffade i slutet av oktober 2015. En anställd fastnade och klämdes fast i en av företagets maskiner. Skadorna som kvinnan ådrog sig var så allvarliga att hennes liv inte gick att rädda.

Kvinnan avled ett par dagar efter olyckan.

Företaget Atria Sverige AB, som driver Pastejköket, och en person i chefsposition åtalades tidigare i år för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död. Nu har tingsrätten satt ut målet till förhandling. Rättegången är planerad att pågå mellan den 20-22 maj i år.

Förnekar brott

Den nu åtalade chefen har haft ansvaret för arbetsmiljön. Enligt åklagaren har personen dock brustit i detta, då personen inte låtit sätta upp ett skydd vid den del av maskinen där olyckan inträffade. Vidare har chefen, enligt åtalet, inte heller gjort en tillräckligt noggrann riskbedömning av den aktuella maskinen och därtill inte kontrollerat verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljön uppfyller ställda krav på en god arbetsmiljö.

Av oaktsamhet har chefen, enligt åklagaren, orsakat kvinnans död. Den misstänkta personen förnekar dock brott, enligt vad som framgår av polisförhören i förundersökning.

Yrkad bot: Två miljoner kronor

Åklagaren yrkar att Atria Sverige AB ska betala en företagsbot om två miljoner kronor för arbetsmiljöbrott ”begånget i utövningen av bolagets näringsverksamhet”.

”Bolaget har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten” står det i åtalet.

Vid den kommande rättegången i Eksjö tingsrätt kommer en lång rad vittnesförhör att hållas. Bland vittnena finns till exempel huvudskyddsombud, underhållstekniker, operatörer och en inspektör vid Arbetsmiljöverket. Dessutom kommer en mängd skriftlig bevisning att gås igenom.