Relaterat till artikeln

– Jag har hört att man vill utreda att ta in en annan leverantör. Men det ändrar ju inget när det gäller tågens status, det blir inte bättre för att någon annan tar över, säger Fredrik Nordström.

Han skulle helst se att dialogen med länstrafiken kan fortsätta och tycker det är synd att diskussionen har tagit den här vägen.

Andras fel

–Vi har ett ansvar för att ha tillgänglighet sen finns det delar i avtalet som har med fordonens status att göra. Det senaste problemet med luckor som föll ner beror på att en annan underhållare tidigare har monterat dem fel.

– Då är vi tvungna att se till att alla tåg säkras och de togs in på verkstad.

Fordonens status

Fredrik Nordström säger också att det handlar om skrivningar i avtalet, vilken part som ansvarar för vad.

– Vi är beredda att ta in ett bredare perspektiv och diskutera åtgärder och kan stoppa in mer folk. Men det man också måste vara medveten om är fordonens status.

Det är ju Bombardier som har levererat en del av tågen, menar du att de är utslitna?

– Nej, de är de inte utslitna. Men sedan leveransen har de byggts om och underhållet har skötts av olika aktörer. Det påverkar helheten, säger Fredrik Nordström.