Detta bekräftar bolagets vd Eric Engelbrektsson. Han berättar att han framförde detta på det senaste så kallade Mogärderådet, det vill säga ett diskussionsforum om saker som rör Mogärde seniorboende.

Jag framförde då att jag hade sagt till politikerna att Witalabostäder kan stå för hyran om någon annan tar ansvar för verksamheten, säger Engelbrektsson.

Storleksmässigt handlar det om mellan 100 000-150 000 kronor per år i hyra som Witalabostäder kan tänka sig att subventionera uppger Engelbrektsson.

Jag har uppfattningen att aktiveringen är väl använt av pensionärerna, så var det exempelvis vid senaste Mogärderådet, då var det mer än fullt, säger Engelbrektsson och fortsätter:

För oss är det viktigt att våra hyresgäster har bra service i sina boenden och att de är pigga. På Mogärde seniorboende bor man centralt i en fin miljö. Kan man ha kvar aktiveringen slipper många att flytta till ett särskilt boende där aktivering finns. Aktiveringen är inte bara tillgänglig för de boende på Mogärde utan för alla äldre i centrum, framhåller han.

På Mogärde seniorboende finns det 95 lägenheter vilket gör det till kommunens största boende för äldre, även om det just inte räknas som ett äldreboende.

Det viktigaste anledningen för oss som bolag är att de som bor hos oss ska trivas. En annan viktig aspekt är, om aktiveringen försvinner, vad ska vi då göra med lokalerna? Nej, det bästa som vi ser det är att aktiveringen är kvar, säger Engelbrektsson.

Vetlanda-Posten har tidigare skrivit över att aktiveringen kan försvinna. Nämndordförande Tommy Bohman (S) har sagt att förhoppningen är att hitta en bra lösning. Vård- och omsorgsnämnden sammanträder på torsdag, då kan .