Begravningsgudstjänst har hållits i Klockargårdskyrkan, Malmbäck, för Sven Johansson. Efter stilla samlingsmusik inleddes akten med att Uno Säll på orgel framförde Hemlandstoner i eget arrangemang. Officiant var församlingens pastor Malin Kindvall som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Per Malmqvist inramade akten med att till flygelackompanjemang av Uno Säll sjunga Tiden så hastigt försvinner av J Appelberg och Det enda av L Lithell. Under det att söner och vänner från församlingen bar kistan ut ur kyrkan, för att i procession föras till Malmbäcks kyrkogård, sjöngs unisont O, hur saligt att få vandra.

Vid graven tog familj, släkt och vänner ett sista avsked av Sven. Blommor märktes bland annat från Klockargårdskyrkan/Malmbäcks frikyrkoförsamling.

Minnesstund följde i Församlingssalen. Tal hölls av sonen Jan Johansson, Jönköping, sonhustrun Annica Johansson, Fällsbo, systern Inez Gunnarsson, Malmbäck, Per Malmqvist, Berg, och Alf Johansson, Tohult. Per Malmqvist svarade för värdskapet och sjöng till Uno Sälls pianoackompanjemang Vi får se hans ansikte och Om havet är stilla. Samvaron avslutades med en andakt av Malin Kindvall och gemensam psalmsång. För att hedra minnet av Sven Johansson hade utöver med blommor även minnesgåvor lämnats till Malmbäcks frikyrkoförsamling.