Begravningshögtid har hållits i Anneforskapellet för Sang Phan, Nässjö. Närmaste familjen var samlad för att ta farväl av Sang. Kistan var omgärdad av blommor och familjen höll en vietnamesisk ceremoni. Under klockringning bars kistan ut för gravsättning på kyrkogården där de anhöriga tog ett sista farväl vid graven. För att hedra Sangs minne har förutom blommor även minnesgåvor lämnats till Röda korset. Bland blommor och gåvor märktes från Vietnameser i Sverige, Nässjö Loket AB, Andred AB, Nässjö Innebandyförening, Stensjöns IF, Hotell Högland, Personalen påTalgoxens förskola och Nässjö Kulturskolas Stråkförening.