Roland Axelsson, Risan

På torsdagen hölls i Flisby kyrka begravningsgudstjänst för Roland Axelsson, Risan. Akten inleddes med att Ehrling Lundberg på orgel spelade "Våren" av E Grieg och därefter sjöng man unisont psalmen "Blott en dag ett ögonblick i sänder". Officiant var Magnus Andersson som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Under stilla pianomusik tog de närvarande ett sista farväl vid kistan. Ehrling Lundberg inramade avskedstagandet med att sjunga "Stad i ljus" till eget pianoackompanjemang och "Jag skall gå genom tysta skyar" till eget dragspelsackompanjemang. Unisont sjöng man sedan psalmen "Gud, för Dig är allting klart" och som avslutning spelades på orgel "Tröstevisa" av B Andersson. Minnesstund hölls i Församlingshemmet där tal hölls av sonen Åke Axelsson och vännen Erhard Teglert. Ehrling Lundberg medverkade med sång och musik och begravningsbyråns representant Annel Johansson läste hälsningar som kommit tillsammans med blommor och gåvor. En avslutande andakt hölls av Magnus Andersson. I familjekretsen ägde sedan gravsättning rum på Nya Hjälmseryds kyrkogård.