I Nya Hjälmseryds kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Olle Johansson, Slättö, Hjälmseryd. Akten inleddes med att kantor Jack Pålsson på orgel spelade Air av J S Bach. Officiant var komminister Erik Karlsson som höll griftetal samt talade personligt om Olles verksamma liv och förrättade därefter överlåtelsen. Kantor Ingela Carlsson Hedstig sjöng Flyttfåglarna av L Lithell. Officianten sjöng begravningsbönen samt bad förbönen. Psalmer under akten i kyrkan var Det finns djup i Herrens godhet och Oändlig nåd.

Avsked av Olle togs vid båren i kyrkan. Därefter sjöng Ingela Carlsson Hedstig Jag skall gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson. Kantor Jack Pålsson spelade som utgångsmusik den amerikanska folkmelodin Amazing grace. Gravsättning ägde rum på Nya Hjälmseryds kyrkogård. Officianten lyste frid och psalmen Härlig är jorden sjöngs. Magnus Hedstig framförde till de församlade sonen Magnus tack för vackra blommor och generösa gåvor till olika fonder samt för samhörighet och gemenskap som visats pappa Olle under levnadsåren.