Begravningsgudstjänst har ägt rum i Lannaskede gamla kyrka för Maj-Gret Karlsson. Akten inleddes med att kantor Gunnel Kvillsed på orgel spelade Gammal fäbodpsalm av O Lindberg. Officiant var komminister Sören Johansson som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Under gudstjänsten sjöngs psalmerna Blott en dag, Tryggare kan ingen vara och Det finns djup i herrens godhet. Som avslutning spelades på orgel Koppången av P E Moraeus.

Under klockringning bars kistan ut ur kyrkan för gravsättning på Lannaskede gamla kyrkogård. Vid graven tog familjen, släkten och de övrigt församlade ett sista farväl.

Minnesstund följde efteråt i Pauligården, Myresjö. Där tal hölls av Thomas Thylén. Samvaron leddes av Christer Holmberg och Sören Johansson avslutade med en andakt. För att hedra minnet av Maj-Gret Karlsson hade förutom blommor även gåvor lämnats till Lannaskede hembygdsförening.