Lillie Petersson, Skog

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Hultsjö kyrka för Lillie Petersson, Skog. Gudstjänsten inleddes med att kantor Marit Vaadre

på orgel spelade Mitt hem är där på den andra stranden av K F Sjölin.

Till eget gitarrackompanjemang inramade Nenne Lindberg och Ted Sandstedt med att sjunga Jag har hört om en stad och En gång skall härlighetens morgon randas. Officiant var komminister Ingabritta Gustafsson som höll ett personligt griftetal och förrättade överlåtelsen.

Gemensamt sjöng man Som en härlig Gudomskälla och Bred dina vida vingar. Under stilla musik tog de närvarande ett sista tack och farväl av Lillie vid kistan. Som avslutning spelades Koppången av P-E Moraes. Minnesstund hölls i församlingshemmet. Gravsättning har ägt rum på Hultsjö kykogård.