Ingrid Rostedt-Johansson, Prinsfors

Begravningsgudstjänst har, i kretsen av de närmaste, hållits i Norra Sandsjö kyrka för Ingrid Johansson-Rostedt.

Akten inleddes med att kantor Bodil Karlsson på orgel spelade "Air" av J S Bach. Officiant var komminister Gunnel Hellgren som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Per Malmqvist inramade akten med att till Bodil Karlssons flygelackompanjemang sjunga "Det enda" av L Lithell och "Vi får se hans ansikte" av N J Clayton.

Så tog, under stilla musik, familjen ett sista avsked. Blommor märktes från Sandsjöfors Alliansförsamling.

Till avslutning framfördes "Som en bro över mörka vatten" av P Simon och under klockringning lämnade de församlade kyrkan. Gravsättning följde därefter på Norra Sandsjö kyrkogård.

För att hedra minnet av Ingrid Rostedt-Johansson hade utöver med blommor även minnesgåvor lämnats till Barndiabetesfonden.