Gerty Wistedt, Tranås

I Ängarydskapellet har begravningsgudstjänst hållits för Gerty Wistedt. Lars Nordkvist inledde akten med att spela "Änglamark" av E Taube på orgel. Som psalmer sjöngs gemensamt "En vänlig grönskas rika dräktE samt "Bred dina vida vingar". Officiant var CarlMagnus Alstermark som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Under tiden musiken "Amazing grace" spelades på orgel tog anhöriga avsked vid båren. Som avslutningsmusik framförde Lars Nordkvist "Almighty God" av D Ellington på orgel. Gerty Wistedts minne hedrades med vackra blommor och gåvor till Diabetesfonden. Gravsättning kommer att äga rum på Tranås nya griftegård.