I Capella Omnia har begravningsgudstjänst med urna hållits, i kretsen av de närmaste, för Ella Lindsgård. Jan Andersson inledde akten med att spela Sinfonia av Bach på orgel. Som psalmer sjöngs gemensamt Härlig är jorden och Bred dina vida vingar. Officiant var Karin Sanell som höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste begravningsbönen. Som avslutningsmusik framförde Jan Andersson Amazing grace på orgel. Ellas minne hedrades med vackra blommor samt minnesgåvor till Läkare utan gränser.

Urnan bars i procession och gravsattes på Aneby kyrkogård. Där togs ett sista farväl.