Begravningsgudstjänst har ägt rum i Bringetofta kyrka för Britt Andersson, Gådeberg, i kretsen av de närmaste. Kantor Göran Danielsson spelade stilla samlingsmusik på Viola gamba. Griftetal hölls av Gunnel Hellgren.

Gravsättning skedde på Bringetofta kyrkogård.

Värd för samkvämet var maken Roland. Tal hölls av Berit Andersson och Gunnel Hellgren avslutade med sång och bön.