Begravningsgudstjänst har hållits i Skogskapellet, Nässjö, för Bengt-Arne Rosén, Anneberg. Till inledning spelade Claes Kihlagård, trumpet, och Evert Rydén, flygel, potpurri över läsarsånger. Evert Rydén sjöng till eget flygelackompanjemang Vi ska ses igen av A Börjesson. Officiant var Elisabeth Mattila som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Evert Rydén sjöng Lita på din Gud av G Wallteg. Gemensamt sjöngs Jag har hört om en stad och Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Under stilla musik tog bröderna Sven-Olof och Yngve med familjer, släkt och vänner ett sista farväl vid kistan. Till avslutning spelade Evert Rydén på orgeln, O hur saligt att få vandra av R Lowry. Bland blommor och gåvor märktes från Fontänhuset och Frälsningsarmén, Nässjö.

Efter akten följde minnesstund i Pingstkyrkan där Evert Rydén ledde samvaron. Minnesord lämnades av Sven-Olof Rosén, Yngve Rosén, Ewa Vilhelmsson, Inger Sandberg, Evert Rydén läste hälsning från Daniel Rosén, Jalle Karlsson, Lennart Andersson, Christina Eliasson, Göran Johansson och Anders Rosén. Evert Rydén sjöng Han finns bakom molnen ändå och Göran Johansson sjöng Vilken vän vi har i Jesus. Samlingen avslutades med andakt av Elisabeth Mattila. Tänk när släkt och vänner sjöngs gemensamt. Minnesgåvor har lämnats till Frälsningsarméns sociala arbete i Nässjö.