Runt 1999 var ungdomsfylleriet mycket utbrett i Öckerö utanför Göteborg. Vissa enstaka aktiviteter för att komma tillrätta med situationen gjordes men det gav inget långvarigt resultat.

– Jag var faktiskt chockad över superiet som försiggick bland ungdomarna. Efter en tid kom jag i kontakt med Urban Nyström från Boden. Han hade helt nya idéer om hur man kunde vända denna negativa trend. Detta gav mig världens kick, säger Håkan Fransson som lanserade den så kallade Öckerömodellen 2005.

Barnens bästa

Det centrala i Öckerömodellen är att skapa en politisk enighet kring frågor som rör alkohol men även narkotika, doping och tobak. Kommunen måste även vara beredd att satsa medel på en samordnare för arbetet och årliga drogvaneundersökningar ska göras. Det viktigaste av allt är dock att få med föräldrarna.

Annons

– Jag vill poängtera att alla föräldrar vill sina barns bästa. Det är inte på grund av kärleksbrist barn tillåts att dricka utan det handlar om kunskapsbrist. Visste föräldrar vilka risker barn utsätter sig för skulle de aldrig tillåta sina barn att dricka alkohol, framhåller Håkan Fransson.

Under seminariet som hölls på IOGT-NTO på Kullgatan i Vetlanda framhöll Fransson att föräldramötet är det effektivaste forumet för att motverka ungdomsfyllan.

– Om alla vuxna skulle komma överens om att inte ungdomar ska dricka så är ungdomsfylleriet utrotat. En jämförelse man kan göra är med bilkörning. Varför är det så ovanligt att 15-åringar på egen hand kör runt med bil i stan? Jo, därför att det inte är socialt accepterat. Samma sak borde gälla för 15-åringar och alkohol, menar Fransson.

En utmaning

På mötet fanns många engagerade åhörare med som både hade egna idéer och lyssnade på vad Håkan Fransson hade att säga.

– Det känns som en oerhörd utmaning att utrota ungdomsfylleriet. Jag ska göra vad jag kan för att vi ska lyckas med detta, lovade Ingemar Sturesson (KD).