Kommunen har ett avtal med Svenska Skyttesportförbundet om ett skyttegymnasium i Sävsjö. I avtalet ställs krav på att det ska finnas en 50 meters utomhusbana för gevärsskytte.

Den kunde läggas vid den nuvarande pistolskyttebanan i Skrapstad, tyckte kommunstyrelsen.

Det höll barn- och utbildningsnämnden med om men ville ha 30 skjutplatser i stället för 20 som det först var tänkt. Då kan nationella skjuttävlingar arrangeras, vilket drar publik och gynnar kommunen.

19 december förra året beslutade myndighetsnämnden att en gevärsskyttebana med 30 platser skulle få anläggas vid pistolskyttebanan. Man skulle bara skjuta med kaliber 22 på den godkända skjutvallen av bullerdämpande material.

Annons

En lantbrukare som bor nära skjutbanan överklagade beslutet till länsstyrelsen. Han ville ha garantier för att det bara ska skjutas med kaliber 22 av typen long rifle. Han ville inte att det skulle skjutas på söndagar, kvällar och nätter och att ett staket skulle sättas upp runt anläggningen.

Han ville även att de nya reglerna skulle gälla för pistolskyttet.

Länsstyrelsen konstaterade att den bullerutredning som kommunen gjort bara gällde kaliber 22 long rifle. Därmed är det den ammunition som ska användas. Länsstyrelsen ville dock inte förbjuda skjutande på söndagar och kvällar. Man hänvisade till de riktvärden och tider som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd för skjutbanor.

Lantbrukaren ger sig inte och har nu överklagat till mark- och miljödomstolen i Växjö. Han anser att hans verksamhet, lantbruk med djur samt turism, kommer att störas för mycket.

Han har djur som betar bara 200 meter från skyttebanan och det är bara 300 meter till ponnyridningen som ingår i turistverksamheten.

”Min önskan är därför att ni placerar gevärsskyttebanan så långt från min verksamhet som det går och vänder skottriktningen bort från min verksamhet, med dämpande vallar”, skriver han i överklagandet.

Han vill fortfarande inte att det ska skjutas på helger och efter 16.00 på vardagar.

”De kan skjuta på skoltid”, tycker han.