Den 8 maj blir personal ur 33:e hemvärnsbataljonen inbjudna till rådsmöte och middag på Ing 2 i Eksjö, där de ska tilldelas medaljer för prestationer som görs utöver ordinarie uppgifter. En av dem är den före detta ekonomireportern vid Jönköpings-Posten, Mickan Thor.

Haft idén länge

Nomineringen tog hon emot för en vecka sedan.

Hemvärnet

Har till uppgift att verka över hela konfliktskalan, från stöd till samhället vid svåra påfr..

Hemvärnet

Har till uppgift att verka över hela konfliktskalan, från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. De är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

33. Hemvärnsbataljon är en av Göta ingenjörregementets tre bataljoner och består av cirka 500 soldater. I bataljonen finns det tre insatskompanier, två bevakningskompanier, en pionjärpluton, samt en flyggrupp. I bataljonen ingår även två hemvärnsmusikkårer, en i Eksjö och en i Jönköping/Huskvarna.

– Jag är väldigt glad för detta, säger hon, men det är också otroligt otippat.

Under några år var hon reporter i Skillingaryd och kom då i kontakt med Hemvärnet. Sedan dess har hon alltid velat göra en reportageserie om dem.

– Jag fick chansen nu i höstas efter en tids övertalning, säger Mickan Thor. 


Hon var då ekonomireporter och ambitionen var att skriva med inriktning på hemvärnssoldatens roll och verksamhet ur ett ekonomiskt och arbetsmarknadsperspektiv.

Två dagar i fält

Det ledde till att hon fick åka med Norra Smålands Bataljons stora krigsförbandsövning, KFÖ 2013. Under två dagar var hon med dem i fält och på övningar dit inga andra journalister har släppts in.

Annons

– Jag skrev fyra reportage, vilket blev fyra helsidor i tidningarna med mina egna foton.

Att vara med på heltid under två dagar var nödvändigt, då hon var tvungen att ha ett 50-tal fungerande bilder.

Ekonomisk bärighet

Det hon ville skildra var hur man driver ett effektivt hemvärn som ju är en stor del av Sveriges försvar, men med en liten ekonomisk tilldelning.

– Jag ville också få svar på hur arbetsgivarna på soldaternas ordinarie arbetsplatser ställer sig till att anställda kan bli borta veckovis då de är ute på hemvärnsövningar.

Reportageserien publicerades både digitalt och analogt i länets dagspresstidningar samt i flera tidningar i Västra Götaland. Resultatet nådde även Försvarshögkvarteret och försvarsministern.

– Deras sätt att jag ”med stor vördnad från Hemvärnet ska tilldelas Bronsmedaljen...” är hedrande och visar hur viktigt det är med lokaljournalistik.

Totalt kommer åtta medaljer att delas ut. Mickan Thor är en av få civila som tilldelats medaljen.

– Jag kommer att åka själv till mötet den 8 maj och hålla tal, samt klä mig enligt inbjudan klädsel: ”M/87 eller motsvarande civil klädsel”, skrattar hon.

Nyligen lämnade Mickan Thor arbetet som ekonomireporter för att helt satsa på sitt författarskap.