Mannen uppger till DO att han redan från början kände sig trakasserad av sin gruppledare. Bland annat ska denne ha frågat om hans bakgrund och varför han inte åker tillbaka till sitt hemland. ”Han säger även att jag är bror till Bin Ladin och att Hitler skulle vara bra för mig” skriver mannen i sin anmälan och tillägger att han flera gånger vänt sig till sin chef för att påtala problemet och även tagit kontakt med sitt fackförbund. Någon förbättring har han dock inte märkt av, mannen berättar i stället hur han upplever att situationen blev värre och han började känna sig hotad och rädd. Enligt mannen ska gruppledaren bland annat ha kastat metallbitar mot honom. Mannen uppger att han senare gjorde en polisanmälan vilket lugnade ner situationen.

Annons

Enligt mannens DO-anmälan har mobbing och trakasserier från arbetskamraterna gjort att han fått byta arbetsplats och fått en sämre arbetsbefattning. Han har också påverkats ekonomiskt då han tvingats vara sjukskriven för att han mått dåligt.

– Det är mycket allvarligt när en sådan här situation uppstår. Vi ska vara en trygg och bra arbetsplats där människor utvecklas, säger företagets informationschef.

Enligt honom har företaget lokalt känt till situationen och haft en dialog med de inblandade.

– Vi har försökt stödja den här personen och agerat efter de rutiner och regelverk som vi har, säger han.

Personen som anmälan riktas mot jobbar inte längre kvar i verksamheten.

DO