Lokalsamtal heter debattkvällen den 17 april som ingår i en riksomfattande turné för att väcka engagemang kring landsbygdsfrågor.

PO Tidholm – journalist, författare och föreläsare med över tjugo års erfarenhet av landsbygdsfrågan leder kvällen. Han är känd från SVT-serien Resten av Sverige (2016) och också aktuell med boken Läget i landet (2017)

– Det finns en tydlig idé för det urbana Sverige, säger PO Tidholm, men få talar idag om visionerna för framtidens liv i Sveriges landsbygder. Jag hoppas att lokalsamtalen kan stimulera det samtalet.

Intresset finns

– Vi måste hitta en ny medelväg, bortom orimliga tillväxtstrategier och bilderna av de bidragsberoendes ödeland. Intresset för landsbygden är större än på många år, menar han. Däremot är det erkänt svårt att lyfta in centrum/periferi-frågorna nationellt såväl som lokalt under en valrörelse. Ändå är de kanske viktigare än någonsin.

Vad valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det stora, urbana samhällsprojektet.

Litar inte på demokratin

Befolkningstäthet är en viktig faktor, vilket visade sig även i de senaste franska och tyska valen. Givetvis har det betydelse också i Sverige. När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstadsbefolkningen enligt PO Tidholm. Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet bekräftas.

Annons

Diana Laitinen Carlsson (S), Eksjö, är en av inbjudna politiker som medverkar.

– Folk måste få prata, bli hörda och sedda - bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den regionala obalansen och formulera sig kring hur landsbygdens framtid ska se ut.

Projektet Lokalsamtal handlar om att prata, lyssna och lära sig. Ytterst handlar det om demokrati och folkbildning.Den inledande föreläsningen sätter sammanhanget och följs av en paneldebatt med tongivande lokala röster.

Platsen är Sävsjös kulturhus.

Jon Heinpalu (MP), ger sin bild som aktiv politiker för Region Jönköpings län.
Foto: Robert Eriksson

Medverkar gör: Moderator Annika Nilsson Verksamhetsledare Leader Linné, Jon Heinpalu, (MP) Region Jönköpings län, Stefan Gustafsson (KD) Sävsjö Kommun, Diana Laitinen Carlsson (S) Eksjö kommun, Kristin Nilsdotter Isaksson Utvecklingschef Sävsjö kommun, Anders Karlsson (C) Nässjö kommun, Ingalill Ebbesson Näringslivsutvecklare Gnosjö