Sävsjö Handbollsklubb har gjort ett medborgarförslag om att göra om en av de tre tennisbanorna vid sporthallen till beachhandbollsplan i stället. I sitt förslag skriver de att bara två tennisplaner används och att handbollsplanen skulle bredda attraktionsvärdet för området ytterligare. De motiverar också förslaget med att handboll tidigare varit en vintersport, men att det blivit en året runtsport i och med att intresset och antalet turneringar i beachhandboll ökat.

Inga pengar nu

Kultur- och fritidschef Ola Bengtsson tycker att det är ett bra förslag och menar att en beachhandbollsplan kan nyttjas av såväl föreningsliv, skolidrott som för allmänhetens spontanidrott. Planen kan också användas för att spela beachfotboll och beachvolleyboll om rätt utrustning införskaffas.

Kostnaderna för anläggningsarbete i form av schaktarbete, sand, målburar, linjemarkering och påbyggnad av staketet mot Hägnevägen bedöms som omfattande, och man har beräknat att det kommer kosta omkring 100 000 kronor.

— Om vi hade haft de pengarna i nämndens budget så hade vi kanske gått vidare med det direkt, för spontanidrottsplatser är bra. Men vi har tagit beslut om att ta med det i investeringsbudgeten för 2018, säger Ola Bengtsson.